W 1965 roku Bruce Tuckman, amerykański psycholog, który zajmował się dynamiką zespołów, opublikował swoją teorię, w której wyróżnił 4 fazy procesu grupowego – forming, storming, norming i performing. Uważał, że wymienione fazy są niezbędne i nieuniknione, by zespół mógł się rozwijać, podejmować wyzwania, rozwiązywać problemy, znajdować rozwiązania, planować pracę i osiągać oczekiwane rezultaty.

Z powyższą teorią można się nie zgadzać, ale faktem jest, że każda grupa się kiedyś się tworzy i z czasem rozwija. I na każdym etapie tego procesu zespołowi może się przydać badanie Stylów Myślenia FRIS®.

Czym jest FRIS®?

Każdy człowiek ma swoją tzw. perspektywę poznawczą. W skrócie mówiąc, oznacza to, że inaczej podchodzi do problemów, do nowych sytuacji i innymi metodami szuka rozwiązań, generując jeden dobry pomysł lub kilka alternatyw. Inaczej wybiera potrzebne informacje z pełnego zakresu danych i inaczej z nich korzysta, zwraca uwagę na inne rzeczy i potrzebuje więcej lub mniej czasu na podjęcie ważniejszej decyzji. Każda perspektywa jest zatem inna i warto poznać je wszystkie, żeby znaleźć w sobie więcej zrozumienia i cierpliwości dla tych, którzy się od nas różnią, ale też zaakceptować fakt, że nie da się być dobrym we wszystkim.

Model FRIS® to polska metodologia, która określa naturalny sposób myślenia i działania. Nie tylko diagnozuje perspektywę poznawczą i naturalne predyspozycje badanego, ale także daje wskazówki, jak najlepiej wykorzystać swój potencjał w życiu prywatnym i zawodowym. Wyróżnia 4 Style Myślenia wynikające z czterech perspektyw poznawczych.

Do czego przydaje się FRIS® w zespole?

Pierwsza faza Tuckmana, forming, to nie tylko moment, gdy w organizacji powstaje całkiem nowy zespół, ale też gdy do istniejącego zespołu dołącza nowa osoba (zwłaszcza nowy szef, bo jego obecność często jest przyczyną sporych zmian we wzajemnej współpracy). Na tym etapie warto skupić się przede wszystkim na poznawaniu siebie nawzajem, odkrywaniu wspólnych cech i wartości, integracji, ale też na określeniu celów i roli każdej osoby w ich realizacji. Warsztaty obejmują zatem nie tylko poznanie swoich Stylów Myślenia i Działania, ale także przygotowanie „instrukcji obsługi” każdego członka grupy i umiejscowienie każdej osoby w procesie czy projekcie.

Etap ten jest szczególnie istotny teraz, w czasach pandemii, pracy hybrydowej i dynamicznie zmieniających się realiów rynkowych, gdy wielu pracodawców reaguje optymalizacją struktur organizacyjnych, a pracownicy częściej niż kiedyś dostają nowe miejsca i nowe role. Ten fakt powoduje potrzebę (a nawet konieczność) niekończącej się i jednocześnie mocno utrudnionej integracji.

W razie stormingu, gdy w zespole pojawiają się konflikty i stronnictwa, badanie Stylów Myślenia FRIS® ma raczej na celu zrozumienie różnic i szukanie porozumienia. Podczas warsztatów poznajemy wszystkie perspektywy poznawcze, sprawdzamy powiązania, patrzymy, jak poszczególne Style mogą ze sobą współpracować i jak mogą się nawzajem wspierać. Przyglądamy się także bardziej Stylom Działania, które są kompozycją perspektyw i często stanowią część wspólną – mimo innego Stylu Myślenia, możemy mieć ten sam Styl Działania i na tym budować efektywną współpracę.

A czy warto zaprosić FRIS®, gdy zespół już jest poukładany i efektywnie działa? Oczywiście. Może się zdarzyć, że mimo skuteczności grupy, poszczególnym osobom nie pracuje się w niej idealnie, bo nie działają zgodnie ze swoimi predyspozycjami. Mogą się także pojawiać nowe projekty i wyzwania, dla których trzeba się poukładać w zespole trochę inaczej. Warsztaty pomagają wówczas wypracować nowe role i rozwiązania.

Jak wygląda badanie kwestionariuszem FRIS®?

W każdym opisanym powyżej przypadku, początek stanowi wypełnienie indywidualnego kwestionariusza FRIS® przez wszystkich członków zespołu. Wyniki i wygenerowane raporty przychodzą do certyfikowanego trenera, a następnie umawiane są sesje 1:1 w celu ich omówienia. Kolejnym etapem jest samodzielna lektura raportów, a następnie warsztaty zespołowe, szyte na miarę w zależności od fazy rozwoju grupy i/lub jej potrzeb.

Zapraszam do współpracy!

Kolejne kroki:
zamów badanie
✅ przeczytaj inne artykuły związane z Modelem FRIS®
✅ przejrzyj najczęściej zadawane pytania
✅ zajrzyj na stronę FRIS® po więcej informacji