Badanie FRIS® dla zespołów w firmach MLM

MLM – marketing wielopoziomowy, sieciowy – nie bez powodu nazywany jest także rekomendacyjnym lub relacyjnym. Jego ogromną siłą i cechą charakterystyczną są relacje międzyludzkie. W centrum uwagi znajduje się człowiek ze swoimi potrzebami i wyzwaniami, ale też z charakterem i… ulubionym stylem komunikacji. Warto tę szczególną osobę dobrze poznać. Istnieje bowiem duża szansa, że zadowolona z produktów, ale też otoczona opieką i ciesząca się szczerym zainteresowaniem, wcześniej czy później stanie się częścią zespołu.

Zespół w firmie MLM ma inne cechy niż zespół w tradycyjnej korporacji. Składa się z osób, które pracują na swoje osobiste rezultaty, a jednocześnie potrzebują siebie nawzajem. Wspólne cele, wspólne świętowanie nawet drobnych sukcesów, wspólna praca i wspólne rozwijanie kompetencji zbliżają ludzi do siebie i cementują nawiązane znajomości.

Mimo, że zapraszanie nowych osób do zespołu w firmie MLM nie przypomina „normalnej” rekrutacji, kluczową umiejętnością jest rozpoznanie, co jest ważne dla rozmówcy. Chodzi nie tylko o aktualne potrzeby, jakimi mogą być dodatkowy zarobek, rozwój osobisty czy nowe znajomości. Ważne są także preferencje w zakresie przyswajania i przetwarzania informacji, proces podejmowania decyzji, zwracanie uwagi na inne elementy we współpracy, a przede wszystkim naturalne predyspozycje i mocne strony.

Z pomocą w tym zakresie przychodzi Model FRIS®. Jest to polska metodologia, która określa naturalny sposób myślenia i działania. Nie tylko diagnozuje perspektywę poznawczą i naturalne predyspozycje badanego, ale także daje wskazówki, jak najlepiej wykorzystać swój potencjał w życiu prywatnym i zawodowym. Wyróżnia 4 Style Myślenia wynikające z czterech perspektyw poznawczych.

Więcej informacji: Twój Styl Myślenia – Model FRIS®

Zapraszam do współpracy liderów i przyszłych liderów zespołów, którzy chcą pozyskiwać nowych współpracowników, ale też umieć z nimi rozmawiać, rozumieć ich sposób myślenia i działania, dostosować komunikację do ich preferencji i doceniać mocne strony.

Uwaga! Wyboru wariantu można dokonać od razu lub po wykonaniu badania dla siebie (zgodnie w opcją 1).
Współpraca jest możliwa zarówno w wersji online, jak i stacjonarnej. W drugim przypadku do dogadania koszty dojazdu i ewentualnego noclegu.

Wariant 1. Badanie indywidualne dla lidera lub członka zespołu.

✅ Kod do badania wykonywanego online
✅ Kilkunastostronicowy raport indywidualny o Stylu Myślenia i Stylu Działania
✅ Sesja informacji zwrotnej (do dwóch godzin)
✅ Dodatkowo: rozmowa po lekturze otrzymanych podczas sesji materiałów

Inwestycja: 450 zł.

Wariant 2. Warsztaty zespołowe (do 20 osób).

Raport indywidualny (obowiązkowy): 450 zł / osoba (jak w wariancie 1)
Raport zespołowy (dodatkowy): 500 zł / zespół
Warsztaty zespołowe: 1.000 zł / zespół
Powyższe ceny uwzględniają w pierwszej kolejności konsultacje indywidualne z członkami zespołu (30-60 minut), a następnie wspólne warsztaty (do 3 godzin). Przed warsztatami uczestnicy są zobligowani zapoznać się z otrzymanymi raportami indywidualnymi.

Wariant 3. Cykl spotkań dla lidera lub liderów (do 10 osób).

Raport indywidualny (obowiązkowy): 450 zł / osoba (jak w wariancie 1)
Cykl 4 spotkań (do 90 minut): 1.200 zł / cykl
✅ Pogłębienie wiedzy o każdym z czterech Stylów Myślenia – dokładny opis każdej perspektywy poznawczej, charakterystyczne słowa i zachowania, cechy, mocne strony
✅ Instrukcja obsługi – jak postępować z osobą reprezentującą dany Styl, co jest dla niej ważne w komunikacji i we wspólnej pracy
✅ Współpraca i wzajemnie uzupełnianie się Stylów – jak inne Style mogą się wspierać nawzajem
✅ Zagrożenia – co się może dziać, gdy jest za dużo jakiejś cechy
✅ Wspólne opracowanie listy pytań, które pomogą określić Styl Myślenia innej osoby
✅ 20% zniżki na indywidualne badania kwestionariuszem FRIS® dla nowych osób zapraszanych do zespołu (wraz z raportem i sesją informacji zwrotnej)

Kolejne kroki:

umów się na badanie kwestionariuszem FRIS® w wybranym wariancie
✅ przeczytaj najczęściej zadawane pytania
✅ zajrzyj na stronę FRIS® po więcej informacji