Zarówno w domu, jak i w pracy zawodowej, wszyscy nawiązujemy relacje z ludźmi i potrzebujemy się z nimi skutecznie komunikować. Niestety nie zawsze rozumiemy się w pół słowa, nie zawsze dostrzegamy inne niż nasze podejście do poruszanego w rozmowach tematu i nie zawsze – zwłaszcza w pracy – dajemy innym wystarczający czas potrzebny na wykonanie zadania. Problemy z komunikacją i brakiem zrozumienia można by zresztą mnożyć i na pewno Ty też jesteś w stanie od ręki podać kilka przykładów. Celem tego tekstu nie jest jednak koncentracja na różnicach i wyzwaniach, ale pokazanie jednego z możliwych i całkiem fajnych rozwiązań, by te różnice zrozumieć, a wyzwaniom sprostać. Rozwiązaniem tym jest Model FRIS®.

Każdy człowiek ma swoją tzw. perspektywę poznawczą. W skrócie mówiąc, oznacza to, że inaczej podchodzi do problemów, do nowych sytuacji i innymi metodami szuka rozwiązań, generując jeden dobry pomysł lub kilka alternatyw. Inaczej wybiera potrzebne informacje z pełnego zakresu danych i inaczej z nich korzysta. W rodzinie czy w zespole zwraca uwagę na inne rzeczy i potrzebuje więcej lub mniej czasu na podjęcie ważniejszej decyzji. Każda perspektywa jest zatem inna i warto poznać je wszystkie, żeby znaleźć w sobie więcej zrozumienia i cierpliwości dla tych, którzy się od nas różnią, ale też zaakceptować fakt, że nie da się być dobrym we wszystkim.

Model FRIS® to polska metodologia, która określa naturalny sposób myślenia i działania. Nie tylko diagnozuje perspektywę poznawczą i naturalne predyspozycje badanego, ale także daje wskazówki, jak najlepiej wykorzystać swój potencjał w życiu prywatnym i zawodowym. Poza aspektem praktycznym, narzędzie jest też proste – intuicyjne i przystępne, nie wymagające wiedzy psychologicznej. W dodatku, co niezmiernie ważne, model jest polski, a to oznacza, że nie był tłumaczony ani nawet adaptowany z badań zagranicznych i odzwierciedla polskie realia.

W Modelu FRIS® zostały wyróżnione 4 Style Myślenia wynikające z czterech perspektyw poznawczych:

cztery perspektywy poznawcze wg modelu FRIS

Ze Stylem Myślenia wiąże się Styl Działania czyli z Twoim potencjałem wiąże się Twoja postawa. To kompozycja wszystkich perspektyw używanych w działaniu, która określa, w jakich sytuacjach najsprawniej używasz Stylu Myślenia. Styl Działania wynika nie tylko z naturalnych predyspozycji, ale także doświadczeń, upodobań, zwyczajów i wymogów sytuacji.

Poznanie swojego Stylu Myślenia, a następnie Stylu Działania ma wiele korzyści. Tobie poszerzy wiedzę o sobie samym, wzmocni pewność siebie, pozwoli zrozumieć, dlaczego z innymi czasami trudno się dogadać oraz pomoże zaplanować swój rozwój zawodowy i osobisty. Jeśli natomiast badanie zostanie przeprowadzone w Twoim zespole, wskaże Wam typy zadań, w których macie jednocześnie wysoką efektywność i satysfakcję, pomoże lepiej się komunikować i zapobiegać konfliktom i ułatwi dopasowanie projektów do naturalnych predyspozycji członków zespołu, bo poszczególne perspektywy są szczególnie przydatne na różnych etapach procesów – inicjowania, przygotowania i działania.

Spójrz jeszcze raz na powyższy obrazek i przeczytaj krótkie opisy każdej perspektywy. Która jest Ci najbliższa? A które obserwujesz w swoim najbliższym otoczeniu? Jeśli masz chęć poznać swój Styl Myślenia i Styl Działania według FRIS®, skontaktuj się ze mną. Serdecznie zapraszam!

Kolejne kroki:
zamów badanie
✅ przeczytaj inne artykuły związane z Modelem FRIS®
✅ przejrzyj najczęściej zadawane pytania
✅ zajrzyj na stronę FRIS® po więcej informacji